HOSE:TCH   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
Khi phát minh ra PTKT thì sau đó người ta nghĩ ra rất nhiều và siêu nhiều các lý thuyết và chỉ báo.
Mình thì đi theo con đường đơn giản và cố gắng đơn giản đến mức không có gì đơn giản hơn được nữa.
Về cơ bản thì cũng là PTKT nhưng những gì lý giải được bằng tâm lý đám đông hoặc hành vi mua bán dựa trên cung cầu thì mình tin và áp dụng.
Trường hợp đặt kèo TCH ở đây cũng là dựa trên lý do đó.
Thực ra nếu mà t+0 thì cắt lỗ ở đây có 2%, TP tận 20%.
Trading (giao dịch hàng ngày) thì cần thị trường cởi mở hơn và thuận tiện hơn cho NĐT
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.