phamvu1594

TCH Cơ bản tốt, về vùng hấp dẫn

Giá lên
HOSE:TCH   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
Thuộc dòng cổ phiếu không chịu quá nhiều bởi tác động thị trường, Nền tảng tài chính tốt với dòng tiền mạnh, nhiều dự án lớn ở Hải Phòng đc triển khai trong năm, các ngành kinh doanh phụ hoạt động tốt dự kiến KQKD Quý 1/2021 rất tốt. Giá về vùng hấp dẫn tạo tích lũy quanh vùng 21.7-22.5, vượt cản chéo và test lại. Đánh giá là cây có thể đầu tư và nắm giữ dài. Khuyến nghị:
- Mua quanh 22.5
- Cutloss: 21.5
- Target 1: 26
- Target 2: 30
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.