Dr_Thanh

Điểm mua TCI

Giá lên
UPCOM:TCI   THANH CONG SECURITIES CO
36 lượt xem
1
target 30%, cutloss 8-10%
điểm mua break với khối lượng lớn