HHermes

TCM test 24.5 thành công & break out 27 khả năng chinh phục 37.8

Giá lên
HOSE:TCM   CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
Nếu TCM test 24.5 thành công và đồng thời sau đó break out 27. Chúng ta hoàn toàn kỳ vọng TCM sẽ chinh phục 37.8 (view 3 - 6 tháng)