HHermes

TCM test 24.5 thành công & break out 27 khả năng chinh phục 37.8

Giá lên
HOSE:TCM   CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
Nếu TCM test 24.5 thành công và đồng thời sau đó break out 27. Chúng ta hoàn toàn kỳ vọng TCM sẽ chinh phục 37.8 (view 3 - 6 tháng)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.