HOSE:TCM   CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
Về phân tích kỹ thuật để không rắc rối tôi không hiển thị các mô hình Ichimoku và BB nhưng có thể nói đã đến lúc mua vào 1 ít rồi. Hành vi giá hiển thị rất rõ điều này khi nến ngày bất nên khỏi vùng 64.000đ. Biểu đồ RCI 3 lines bên dưới cũng cho dấu hiệu mua vào tích cực và duy trì đà tăng trưởng khoảng thời gian khá lâu

Về phân tích cơ bản thì có 2 điều đáng chú ý như sau:
- Báo cáo Quý IV và năm 2021 của TCM lãi mạnh trong 2 tháng cuối năm, điểm tích cực để các nhà đầu tư nắm giữ và mua vào TCM
- TCM đã mua thêm 1 nhà máy và đang sửa chữa để có thể vận hành sớm ngay sau Tết Nguyên đán, điều đáng nói ở đây là Hợp đồng sản xuất để ngay lập tức có thể chạy hết công suất nhà máy mới đã được ký kết. Vậy nên chờ đợi 1 năm đầy tích cực của TCM

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.