BINANCE:THETABTC   Theta Token / Bitcoin
Cặp giao dịch Theta/ BTC đã tích lũy được 50 tuần. Rất có thể sẽ có sóng tăng trong thời gian sắp tới.
Mục tiêu gần là 1700STS, nếu vượt mức này theta có thể lên vùng 4000STS.
Ngược lại nếu phá xuống dưới 938STS thì sẽ không có cuộc tăng giá nào xảy ra.