BINANCE:THETAUSDT   Theta Token / TetherUS
THETA/USDT LONG
Nến ngày mới chạy thôi, target còn rất xa
Các điểm TP như trên hình nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.