Ryo_New

THETAUSDT 05/09/2021

Giá lên
BINANCE:THETAUSDT   Theta Token / TetherUS
Có thể break trong một vài ngày tới.
Canh mua khi break cản.

Bình luận