Phamdong1969

Theta khung 4h đã breakout

Giá lên
BINANCE:THETAUSDT   Theta Token / TetherUS
Cặp giao dịch Theta/ USDT trên khung 4h đã Breakout khỏi trend điều chỉnh.
Mục tiêu tiếp theo là 2.5$ nếu vượt vùng này thì sẽ chinh phục vùng 3.5$
Nếu giá phá xuống dưới 1.7$ thì đợt tăng giá thất bại!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.