BINANCE:THETAUSDT   Theta Token / TetherUS
1. Ta có giá trị được tính trung bình của tuần, giá tăng khi trên trung bình, khảo sát tâm lý đám đông cho thấy lực mua
2. Xác định các kháng cử ở TP 1, TP 2, TP3
3. Điểm dừng lỗ khi đóng nến h4 dưới đường sl
- Ta có rsi ở vùng 40 đi lên xác nhận vùng bullish zone các điểm cần vượt là 60 khi đến 80 xác nhận chốt lời, rsi quay lại vùng 40 và thủng xác nhận cắt, áp vào giá và kháng cự
- Nếu giá trên TB xác định mục tiêu TP 1,2,3.
- Nếu thủng sl dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.