HOSE:TIP   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA
Hiện giá đang gặp cảng ngay trên đầu , đường giá đã break lên rồi sau đó quay lại , khả năng bật dậy rất cao
Bình luận:
Ngày 25/8 lệnh dừng lỗ bị kích hoạt 80% khối lượng giao dịch , mặc dù đã nghi hành động giá là tư thế Swat đã có kịch bản cho rủi ro và hành động giá.khối lượng bán vào ngày 24 chỉ là 1 hành động chốt lời của 1 số nhà đầu tư, và phiên hôm nay là phiên rũ bỏ các nhà giao dich yếu ớt, quyết định cuối cùng là mua lại 80% khối lượng đã mất
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.