chaudohanhdung

Phân tích xu hướng TKOUSDT - Easytrading

Giá lên
BINANCE:TKOUSDT   TKO / TetherUS
Xin chào cô Linh và team Easy trading.
Em là Hạnh Dung (user name: @ly_pug)
Em xin phân tích đồng TKO dươi đây:

Trong khung W và khung D, TKO đang đi trong một hình một tam giác.
Đối với khung 4h thì TKO đang đi trong một xu hướng giảm giá với mô hình tam giác vuông với vùng hỗ trợ khoảng 1,510-1550.
Sau khi breakout thành công khỏi mô hình vùng tam giác thì mới giao dịch.
Sau khi giảm khỏi vùng tam giác và break lên thì vào lệnh. Entry 1 - 50%: 1,94
Entry số 2: nếu quay về vùng hỗ trợ 1,510 -1550 thì dca 50% vào Entry 2 - 50%: 1,520
Take profit theo tỉ lệ lần lượt là: 40 - 40 - 20: Tại các điểm giá lần lượt là: 3,534; 4,159; 6,169
Kế hoạch giao dịch trê thất bại khi giá về dưới vùng hỗ trợ. STL: 1,220

Nếu kế hoạch giao dịch này thành công thì tỉ lệ lợi nhuận là 250% và thất bại thì thiệt hại là 30%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.