Hành vi giá 25-50...%
tất cả bài đánh giá đã cho gom vùng đáy ít rủi ro theo kinh nghiệm
đa số những coin mình phân tích mình đều vào !
mọi hành vi theo bài viết phân tích chỉ là đánh giá khách quan khả năng của mình, không phải là lời khuyên đầu tư và chỉ mình đánh mình phân tích mình chơi ! ai theo mà rủi ro thì mình không chịu trách nhiệm ! xin cảm ơn.>
theo dõi 13/3/2022
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.