BINANCE:TLMUSDT   TLM / TetherUS
Hiện tại tlm đã phá mô hình cờ tăng, mức lợi nhuận kì vọng trong đợt tăng giá tiếp theo tại vùng 0.3$
Chúc 1 ngày tốt lành.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.