bietthu27

TLM vượt cản ngày , tiếp tục tìm taget mới

Giá lên
BINANCE:TLMUSDT   TLM / TetherUS
TLM thoát khỏi nêm tăng giá H4 , hiện hành động giá đang đu theo biên trên BB thể hiện xu hướng tăng trưởng mạnh , mục tiêu đang hướng tới :
TP1: 0.4
TP2: 0.43
TP3: 0.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.