vuongdq2121

TLM/USDT kèo SPOT

Giá lên
BINANCE:TLMUSDT   TLM / TetherUS
TLM /USDT kèo SPOT
Entry 0.33
SL: 0.31
TP: như hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.