BINANCE:TLMUSDTPERP   TLM / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Giá phản ứng mạnh, từ lệnh sell khi sáng, hiện đã cắt qua EMA 200, tạo thành cấu trúc giảm khả năng cao giá sẽ quay về retest đỉnh cũ hoặc dáy cũ
Bình luận: TP1: 0.19
TP2: 0.168
TP3: 0.14
SL: 0.215
Dời SL khi đạt R/R 1:1 do đang đi ngược xu hướng
Bình luận: Đã đạt TP1