nhinguyenminh1

SHORT TLM

Giá xuống
nhinguyenminh1 Pro Cập nhật   
BINANCE:TLMUSDTPERP   TLM / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Giá phản ứng mạnh, từ lệnh sell khi sáng, hiện đã cắt qua EMA 200, tạo thành cấu trúc giảm khả năng cao giá sẽ quay về retest đỉnh cũ hoặc dáy cũ
Bình luận: TP1: 0.19
TP2: 0.168
TP3: 0.14
SL: 0.215
Dời SL khi đạt R/R 1:1 do đang đi ngược xu hướng
Bình luận: Đã đạt TP1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.