andreisphan

Cơ hội nắm giữ cổ phiếu TNS Holdings

Giá lên
HOSE:TN1   CTCP TMDV TNS HOLDINGS
50 lượt xem
1
- Mua: 37,000 đồng/cp
- Chốt lời: 60,000 đồng/cp
- Lợi nhuận dự kiến: 62%