Lannguyenhoai

TNG hàng dài hạn, view tốt

Giá lên
HNX:TNG   TNG INVESTMENT & TRADING JSC
Dòng dệt may với nhiều hưởng lợi từ các hiệp định thương mại, đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Đánh giá là dòng tiềm năng trong 2021 khi kì vọng dịch bệnh đc kiểm soát và nhiều yếu tố tăng trưởng. Vùng giá về vùng hỗ trợ mạnh, và đc thu gom mạnh vùng giá 18.3. Khuyến nghị nắm dài hạn.
- Kê mua: 17.5-18.5
- SL: 16
- target 1: 22.5
- target 2: 26
- target dài hạn ( theo năm ) : 60
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.