toansystem

TNG 1D - 13/3/22 Theo dõi chờ mua

toansystem Cập nhật   
HNX:TNG   TNG INVESTMENT & TRADING JSC
TNG 1D - 13/3/22 Theo dõi
Mua thăm dò: 32279 - stoploss: 30279
Vùng mua gom: 27879 - 29579
stoploss: 25000
Profit: 35700

-------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạt target

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.