vietnamstocks

TNH- Cổ phiếu phòng thủ và tăng trưởng

Giá lên
HOSE:TNH   CTCP BVQT THAI NGUYEN
Trong ngày mà các plan đầu tư chịu khá nhiều áp lực đảo chiều và bị phá vỡ, TNH vẫn đang thể hiện được sức mạnh nội tại và chuẩn bị xác nhận xu hướng tăng? Trong ngày mà khá nhiều nhà đầu tư thất vọng, chán nảy, việc cổ phiếu TNH tăng mạnh là điều hợp lý?
Hôm nay mình chờ đợi giá breakout phá vỡ kênh giá giảm và key level ở vùng giá hiện tại (với khối lượng lớn), thì plan đầu tư cho TNH được xác lập.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.