ValimidShino

TNT/BTC - Binance

BINANCE:TNTBTC   None
TNT
Buy: 0.00000483 - 0.00000486
Sell: 0.00000510 - 0.00000513
P/s: Chia vốn ra để vào đc nhìu lệnh tránh rủi ro.Cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo