HarrisShallow_1

buy tomo giá kỳ vọng break ATH 3.9$

Giá lên
BINANCE:TOMOUSDT   TomoChain / TetherUS
13 lượt xem
0
Tomo break khỏi chu trình tích lũy và chạm keylevel vùng tuần,có thể mua dca nhiều lần.Mục tiêu target kỳ vọng 4$