UnknownUnicorn4548749

Mua ToMOUSDT

Giá lên
Khung tháng và tuần đang uptrend
Khung ngày giá đã kiểm tra lại MA20 và rút chân tạo pinbar.
Nếu b nào chắc ăn hơn có thể chờ nến D1 hôm nay xác nhận tăng và mua vào ngày mai
Còn tôi khuyên các bạn có thể mua trực tiếp giá này
Điểm đến đầu tiên: 3.1-3.2, tỷ lên tăng trưởng tài khoản 50%
Nhớ chia vốn để nếu giá giảm về trend W1 gom thêm
=> Nếu bạn nào hold coin này thì không cần quan tâm cắt lỗ. Còn bạn nào đánh luots thì có thể cắt lỗ theo pinbar D1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.