mrhenry

Thị trường COIN cần phải nằm yên nhìn tín hiệu

CRYPTOCAP:TOTAL2   Crypto Total Market Cap Excluding BTC, $
- Cây 4h gần đây nhất cho thấy dòng tiền có sự thoái lui từ thị trường
- Quan sát thêm Chart bên BTC cũng cho dấu hiệu tương tự
- Thời điểm này tốt nhất đứng ngoài quan sát không ham lợi nhuận để tìm vị thế vào đẹp nhất
- Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ hạnh phúc
Ý kiến cá nhân không phải lời khuyên đầu tư!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.