CRYPTOCAP:TOTAL3   Crypto Total Market Cap Exclude BTC and ETH, $ (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Cập nhật Tổng vốn hóa thị trường năm 2021-2022
Một góc nhìn khác dựa trên #TOTAL3 D1 (Tổng vốn hóa thị trường không bao gồm $BTC và $ETH).
Trên góc độ PTKT thì việc vốn hóa bật lên từ ngày 20/7/21 là hoàn toàn khớp với mô hình Tam giác bị nén và bật lên. Hiện vốn hóa đã quá mức và cần điều chỉnh.
Nhìn xa hơn nữa chúng ta thấy điều rất thú vị. #TOTAL3 tạo mô hình Cốc và Tay cầm lớn, với mô hình này thì #TOTAL sẽ x2 sớm.
x2 sớm không đồng nghĩa giá #Altcoin sẽ x2 từ đây, mà có thể x5 nhưng không phải mã nào cũng x5, có những mã sẽ giữ nguyên thậm chí giảm.
Đây là lý do mình luôn trấn an mọi người không bán tháo, tắt máy đi chơi là vậy.
Nếu tham chiếu Vốn hóa thị trường sang giá $BTC thì chúng ta thấy có khả năng $BTC sẽ không giảm quá sâu, khả năng 40-36k là kết thúc và bật lên mạnh mẽ.
Tuy nhiên đây là PTKT, còn thực tế chúng ta vẫn phải theo dõi hành động giá để có chiến lược vào lệnh.
The Crypto Rich Vietnam
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.