Bebicon

Phân tích TPB mô hình tam giác đối xứng ( tăng) (9.9.2021)

Giá lên
HOSE:TPB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
Xét PTKT:
D1 (biểu đồ ngày) đang thể hiện rõ mô hình tam giác đối xứng như trong hình
Những lý do tôi đề cập mô hình này bullish hơn là bearlish.
D1 : vol khá tốt , lực bán yếu , xuất hiện Nến Marubozu , Macd tiệm cận histogram
W1: khung hỗ trợ 33k-34k thể hiện rõ qua các chỉ báo( nếu lủng thì xu hướng sẽ giảm khá là dài hạn)
Theo tôi, hãy đợi nó breakout mô hình và mua cũng không muộn , target 50k VND.
Cám ơn mọi người đã xem ạ.

Bình luận