khoahuynh

30-07-2021: TRBUSDT buy nè

BINANCE:TRBUSDT   TRB / TetherUS
TRBUSDT trên đồ thị H4 đã gãy được đường trend giảm xác thực xu hướng tăng rồi. Canh retest về rồi buy luôn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.