Max0909

TRB/USDT

Giá lên
Max0909 Cập nhật   
BINANCE:TRBUSDT   TRB / TetherUS
-Daily hiện đang xuất hiện hội tụ RSI
-Giá đang cố gắng phá trenddown
=>Cân nhắc Buy khi : TRB giao dịch ổn định khi breakout khỏi vùng 20
TP: 30-40
SL: đáy cũ hoăc lọt lại vào trong trenddown '
RR cao nên chú ý volume
Bình luận:
15%
Bình luận:
Khả năng ALT vs BTC sẽ đi vào điều chỉnh hé
Bình luận:
lên MAX 26$= 30%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.