GameonVentures

TRIG - H4 - Binance - Lợi nhuận 100%

Giá lên
BINANCE:TRIGBTC   None

August, 27th 2018

TRIG - Lợi nhuận 100%

i. Tăng tới khu vực
EP: 237 hoặc thấp hơn
TP: 334
TG: 415
SL: Thấp hơn EP

ii. Giảm về khu vực 55 - 64
Uptrend
EP: 55 - 64

=> Go to the moon
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đạt mục tiêu target, lợi nhuận 100%
Bình luận: TRIG bị delist bên sàn giao dịch Binance