huyenngoc6892

dùng phương pháp TBT xác định điểm mua vào

BINANCE:TROYUSDT   TROY / TetherUS
1. nhận định thị trường đang đi xuống.
2. xuất hiện nến BO có giá đóng cửa nằm trên 3 dây MA
3. 3 dây MA cắt nhau tại 3 điểm. => vùng hội tụ.
4. xác định nến SL có giá đóng cửa nằm dưới 3 dây MA gần nến BO nhất.
5. 3 dây MA ngóc lên.
6. dùng công cụ đo từ râu nến SL đến vị trí hiện tại nếu < 7% => vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.