LeTrongHoaiNam

TRX cần theo dõi thêm

BINANCE:TRXBTC   TRON / Bitcoin
sau khi bị đầu cơ quá manhj, biên độ của trx cần rãn ra cho những pha tăng điểm tiếp theo, 959 sts là cản cứng, cần theo dõi