BINANCE:TRXETH   TRON / Ethereum
Xu hướng đang kỳ vọng với sự kiện test net của TRON. Nếu giá vượt đỉnh cũ là 9k9 thì các mốc tương ứng sau sẽ là 1.618 và 2.618
Bình luận: AE mua TRX coi chừng D1 phân kỳ khá mạnh, nên khả năng ngày hnay 29/3 sẽ là ngày cuối cùng nó tăng giá cho đợt này.
Good luck!