DatTong

TRXUSD, TRON/ DOLLAR, H4

DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:TRXUSD   TRON / Dollar
- Xu hướng giá đang đi xuống, và nằm dưới trendline.
- Xuất hiện mô hình tam giác giảm giá. Tuy nhiên, giá nằm ngay trên mức hỗ trợ Daily.
Chúng ta tiếp tục quan sát xu hướng của giá
+ Ưu tiên trade theo xu hướng breakout support daily, and breakout trendline !
Bình luận:
Giá đã phá vỡ mức hỗ trợ ngày, và mô hình tam giác giảm giá !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.