DatTong

TRXUSD, Mô hình vài đầu vai--> Up

Giá lên
BITFINEX:TRXUSD   TRON / Dollar
Mô hình vài đầu vai--> Up
Bình luận: Gia di chuyển đi lên và đang test neckline