yanghooh09

bán trx

Giá xuống
BINANCE:TRXUSDT   TRON / TetherUS
trx cần kiểm định lại đáy. tỉ lệ rr tốt đánh ngắn hạn sử dụng khung 2h .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.