Nến về vùng giá hỗ trợ khung D - nến rút chân từ chối - vô H1 xác nhận tín hiệu đảo chiều - Và hold như kỳ vọng tại đỉnh trước đó, cắt lỗi dưới vùng hỗ trợ khung D