nguyenminhtrieu245

TRXUSDT - Kỳ vọng tăng

BINANCE:TRXUSDT   TRON / TetherUS
Với kế hoạch hold TRX với vị thế TP và SL như hình
- Nến phá trendline (sóng điều chỉnh)
- Nến đóng của trên đương EMA 21

Have a great day !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.