Legend_invester

#TRON #TRX eliot

Giá lên
Legend_invester Cập nhật   
BINANCE:TRXUSDT   TRON / TetherUS
Phá tích lũy . Test lại 0,065 -0,066 xong sóng 4 nhỏ .
Tron khả năng tăng mạnh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã đạt mục tiêu ngắn hạn