GKFXPrimeVN

Cổ phiếu Tesla – Khả Năng Bật Lại Từ Vùng Hỗ Trợ 177.80

NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Cổ phiếu Tesla ( TSLA ) đang tiến sát tới khu vực hỗ trợ quan trọng 177.80. Diễn biến tiếp theo của cổ phiếu này sẽ như thế nào?

Tổng quan kỹ thuật:
• Xu hướng chủ đạo trên đồ thị Weekly: Trung lập
• Xu hướng trên đồ thị Daily: Giảm
• Vùng kháng cự cần chú ý: Xung quanh 244.59
• Vùng hỗ trợ cần chú ý: Xung quanh 177.80
• Hướng đi kì vọng: Bật lại từ 177.80

Cổ phiếu Tesla đã xuyên thủng mốc hỗ trợ 244.59 (điểm thấp của ngày 2/4) và tiếp tục giảm mạnh trong suốt 2 tuần vừa qua. Xét theo hình thái của các đường EMA 8 & EMA 20 trên đồ thị Daily, kết hợp với diễn biến của chỉ báo ADX , đà bán ra đối với cổ phiếu này vẫn đang được duy trì.

Tuy nhiên, chỉ báo RSI 14 hiện đã tiến rất sâu vào khu vực quá bán. Đây có thể được coi là một tín hiệu tiềm năng cảnh báo khả năng đảo chiều của TSLA trong tương lai gần.

Vùng 177.80 là một vùng hỗ trợ quan trọng; vì thế, TSLA nhiều khả năng sẽ bật lại từ đây. Nếu lực bật mạnh, cổ phiếu này có thể sẽ quay trở lại test mức kháng cự mới 244.59 trong tương lai gần.

Ngược lại, nếu giá xuyên thủng vùng hỗ trợ 177.80 hoặc có lực bật yếu từ vùng này, các nhà đầu tư sẽ cần theo dõi thêm những tín hiệu mới để có thể kết luận bước đi tiếp theo của cổ phiếu Tesla .

------------------------------------
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài phân tích này là một hình thức truyền thông tiếp thị và không mang tính chất lời khuyên. Vì thế, Quý độc giả hãy suy xét đến khả năng thua lỗ khi sử dụng bài phân tích. GKFXPrimeVN sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản lỗ nào phát sinh khi Quý độc giả sử dụng bài phân tích này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.