civil_worker

phân tích cổ phiếu tesla

Giá lên
BATS:TSLA   Tesla, Inc.
Thôi quên mịa nó cái sòng bạc bịp chứng khoán việt nam đi, toàn lũ bịp bợm bơm thổi lùa gà chứ đầu tư con mịa gì.
Tui trade chứng cơ sở gần 2 tháng vừa rồi lời cũng được 5-6% mà thôi vừa bán sạch hôm nay, thấy rõ chất bạc bịp của đám lái gió. vnindex tăng gần 30 điểm mà mình ôm 3 con cổ bluechip(pnj,nkg,vre) trong porfolio lại giảm gần mấy %. Thị trường như cái quần què .
Quay lại phân tích Tesla. Qua chart tuần có thể thấy TSLA đang đi vào sóng 5 , sóng 4 điều chỉnh về fib 0.5. Sóng 5 kỳ vọng có thể quay lại vùng fibgần nhất là 0.618 (347) và fib 1 (500) trong năm 2024.
Hiện tại đã break out ra khỏi Bull flag có thể vào lệnh với kì vọng lâu dài. SL có thể đặt vùng 240 hoặc thấp hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.