GKFXPrimeVN

TESLA (TSLA) canh bắt đáy!

Giá lên
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
TESLA sau các dự báo về tăng trưởng doanh số chậm lại, hiện cp đã giảm xuống đáng kể và được giao dịch quanh mốc giá 234$/cp. Xu hướng xuống này nhiều khả năng còn tiếp tục và có thể giảm xuống 216$/cp. Theo mình chúng ta nên bắt đáy ở 216 sẽ tốt hơn thời điểm hiện tại. Chiến lược như trên hình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.