yubinguyen

kế hoạch dài hạn cho ck mỹ.STLA

Giá lên
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
Bản thân mình chuyên fx.nhưng đang ôm 1 ít TSLA giá 100.tp 300
Kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế toàn cầu nói trung và kinh tế mỹ nói riêng.mình view em nó ít nhất hồi về 280-300.
Ck có vẻ yêu cầu thêm 1 vài thông tin pt cơ bản,tin tức...
Chúc các bạn may mắn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.