GKFXPrimeVN

TSLA, cổ phiếu tiềm năng nhất cuối năm 2019

Giá lên
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Từ khi thành lập, đến tháng 12 năm ngoái Tesla mới bắt đầu lần đầu tiên có lợi nhuận. Kết quả kinh doanh ko tốt khiến cho cổ phiếu TSLA liên tục rơi. Tuy nhiên họ lại đầy may mắn khi TQ không áp thuế với xe của Tesla . Chính điều đó là 1 phần đẩy giá TSLA đi lên trong thời gian vừa qua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.