VuDucThanhLong

Từ TUSD ra BTC

BINANCE:TUSDBTC   None
1 cách để nhận định xu hướng của BTC
Vì TUSD sẽ đi ngược với xu hướng của BTC
Như vậy có thể thấy...chúng ta chuẩn bị đón 1 tháng 10...xanh tươi

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/