Chart TUSD:
- Sóng 2 hồi 61.8 sóng 1
- Sóng 3 mở rộng 2.618%
- Sóng 4 hồi 32.8% sóng 3
Với sóng 5 hiện tại mình dự tính sóng 5 chạy 161.8% sóng 1. Như vậy TUSD target vùng 32 với biên độ tăng giá khoảng 7-8% so với giá hiện tại
Từ sóng TUSD mình nhận định khi BTC giảm thêm khoảng 7-10% nữa là vùng mua cực kì tốt cho 1 sóng tăng khoảng 40-50% .