BlockInfo

TVK/USDT

Giá lên
BINANCE:TVKUSDT   None
Terra Virtua là một hệ sinh thái NFT đa nền tảng dành cho thị trường đại chúng. Dự án cung cấp một thị trường được quản lý và nền tảng NFT, nơi những NFT creator, entertainment brand và collector có thể tương tác.
Những ngày vừa qua chúng ta đã chứng kiến dòng tiền khủng đổ vào các hệ nft.
TVK kèo lowcap khả năng x tài khoản rất tốt.
Chart cho anh em tham khảo.
Stop loss dưới 0.32
Chúc giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.