SonPriceAction

UK100 Sell sell sell

Giá xuống
OANDA:UK100GBP   UK 100
TTCK sập mạnh, canh trên khung m15 để sell UK100 trong ngày