vuongdq2121

UNI/USDT LONG

Giá lên
BINANCE:UNIUSDT   UNI / TetherUS
UNI/USDT LONG
UNI Có tin xấu bị đạp xuống anh em cứ long lên đây là kèo spot ko đòn bẩy nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.