HungPK

LONG UNI - Kèo X2.5 anh em ơi!

Giá lên
BINANCE:UNIUSDT   UNI / TetherUS
Cơ hội cho anh em Long UNI X2.5 tài khoản ez

Long 2.9$ (fibonacci 61.8) - target 7.6$, out tại 2.3$

Chúc anh em may mắn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.